HOME > 생산품목 > 모바일사업
Navigation(X-350)

모델명 : X-350
확장 : CF SLOT 내장
메모리 : 256MB
CPU :

Navigation(X-370)

모델명 : X-370
LCD : TFT 3.5인치, 2만6천 Color
확장 : CF SLOT 내장
메모리 : 256MB
CPU :
Standalone Type

Navigation(A-300)

모델명 : A-300
GPS수신기
-수신주파수 : 1,575.42MHz
-수신방식 : 병렬 12채널
-수신감도 : -140dBm
디스플레이 : 3.8인치(320 X 240화소)
메모리
-RAM 32M SDRAM
-ROM 256M NAND FLASH

Navigation(A-320)

모델명 : A-320
GPS수신기
-수신주파수 : 1,575.42MHzB
-수신방식 : 병렬 8채널
-수신감도 : -135dBm
디스플레이 : 3.8인치(320 X 240화소)
메모리
-RAM 32M SDRAM
-ROM 256/32M NAND FLASH

Navigation(T-430)

모델명 : T-430
GPS수신기
-수신주파수 : 1,575.42MHz
-수신방식 : 병렬 8채널
-수신감도 : -135dBm
디스플레이 : 3.8인치(320 X 240화소)
메모리
-RAM 32M SDRAM
-ROM 256/32M NAND FLASH

MP3(VA-330)

모델명 : VA-330
기본메모리 : 128M/1GB
디스플레이 : 4Line 2Color OLED
주파수 : 20Hz ~ 20KHz
OS : WIN 98SE/ME/2000/XP/Mac

MP3(VA-500X)

모델명 : VA-500X
기본메모리 : 128M/1GB
확장 Slot 메모리 : SD/MMC Card 128M/1GB
디스플레이 : 4Line Graphic LCD
주파수 : 20Hz ~ 20KHz
OS : WIN 98SE/ME/2000/XP/Mac

MP3(VA-830)

모델명 : VA-830
기본메모리 : 128M/1GB
디스플레이 : 4Line 2Color OLED
주파수 : 20Hz ~ 20KHz
OS : WIN 98SE/ME/2000/XP/Mac

MP3(iAUDIO X5)

모델명 : iAUDIO X5
기본메모리 : 128M/1GB
디스플레이 : 4Line 2Color OLED
주파수 : 20Hz ~ 20KHz
OS : WIN 98SE/ME/2000/XP/Mac
초대용량 포터블 HDD형 MP3 플레이어

Copyright (c) 2005 by TAE-SEUNG. All rights reserved.
사업자등록번호 : 123-81-55132 / 주소 : (445-911)경기도 화성시 팔탄면 구장리 38-25번지
TEL : (031)354-5211~3, FAX : (031)354-5214 / E-mail : ts@tae-seung.co.kr