HOME > 생산품목 > 전자통신사업
Login  
    이     름  관리자
    등 록 일  2005/05/03 13:20:54
    파  일 #1  삼성5_01.jpg (37.1 KB) Down: 1048
    제     목  USB DATA CABLE
    내     용

모델명 : USB DATA CABLE
기능 : PHONE과 PC간 USB 통신가능

     이 전 글 :   USB DATA CABLE
     다 음 글 :   USB CHARGING DATA CABLE
Copyright (c) 2005 by TAE-SEUNG. All rights reserved.
사업자등록번호 : 123-81-55132 / 주소 : (445-911)경기도 화성시 팔탄면 구장리 38-25번지
TEL : (031)354-5211~3, FAX : (031)354-5214 / E-mail : ts@tae-seung.co.kr